Arolwg cyfranogiad mewn addysg oedolion 2022

Dengys arolwg eleni fod tua dau ym mhob pump (42%) oedolyn wedi cymryd rhan mewn dysgu yn y tair blynedd ddiwethaf. Mae hyn yn ostyngiad bach (-3 pwynt canran) o gymharu ag arolwg y llynedd, ond mae’n debyg i gyfraddau dechrau’r 2000au ac ar ôl blynyddoedd o gyfranogiad llawer is yn ddiweddar. Mae cynnydd diweddar wedi ei hybu gan fwy o bobl yn dysgu’n anffurfiol yn cynnwys ar-lein, ar ôl i doriadau gan y Llywodraeth arwain at ostyngiad yn y nifer yn cymryd rhan mewn cyrsiau.

 

Arolwg cyfranogiad mewn addysg oedolion 2022

id before:10247
id after:10247