Arfer gorau mewn darparu rhaglenni cyn-prentisiaeth

 

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn gweithio mewn partneriaeth gyda J.P. Morgan i ymchwilio a hyrwyddo arfer gorau mewn darparu rhaglenni cyn-prentisiaeth yn Ewrop a rhannau eraill o’r byd. Mae hyn yn adeiladu ar y gwaith llwyddiannus a gynhaliwyd yn 2018-19. Mae cyfnod presennol y prosiect yn cynnwys dynodi rhaglenni cyn-prentisiaeth effeithlon, cynhyrchu cyfres o astudiaethau achos a hwylio dysgu cymheiriad a chyfnewid gwybodaeth arloesol ymysg darparwyr.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6434
id after:6434