Ap Managing Money

 

Mae Managing Money yn brosiect a gyllidir gan Erasmus+ sy’n anelu i fynd i’r afael â’r angen cynyddol i ddinasyddion Ewrop gynyddu eu dealltwriaeth ariannol, gan eu cefnogi i ddeall a rheoli eu hamgylchiadau ariannol a’u grymuso i wneud penderfyniadau ariannol priodol drwy gydol eu bywydau.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6361
id after:6361