Angen help: Cael Prydain yn ôl i waith

Bu cynnydd sydyn mewn diweithdra fel canlyniad i’r argyfwng coronafeirws a chyfyngiadau ymbellhau cymdeithasol cysylltiedig. Yn ystod Mawrth ac Ebrill 2020 gwnaeth tua 2.5 miliwn o unigolion gais am Gredyd Cynhwysol, gyda’r nifer yn saith gwaith y lefelau arferol ar y brig. Mae nifer y swyddi gwag yn yr economi wedi gostwng gan fwy na hanner, ac mae’n debygol y cafodd pum mlynedd o dwf cyflogaeth ei ddileu mewn un mis. Bu’r effeithiau yn anwastad, gyda phobl ifanc, menywod a’r rhai ar y tâl isaf yn cael eu taro waethaf.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6342
id after:6342