Amser Gweithredu: dysgu a sgiliau ar gyfer twf economaidd a chyfiawnder cymdeithasol

 

Ers amser maith mae sylfaen sgiliau y Deyrnas Unedig wedi llusgo ar ôl gwledydd tebyg ac mae’r gyfradd gwelliant yn sylfaen sgiliau’r Deyrnas Unedig wedi aros yn ei hunfan dros y degawd diwethaf. Mae hyn yn ganlyniad toriadau mewn cyllid cyhoeddus ar gyfer sgiliau oedolion, ynghyd â chwymp mewn buddsoddiad cyflogwyr mewn sgiliau.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6358
id after:6358