Adolygiad Tystiolaeth: Ymateb i siociau economaidd lleol

Cafodd nifer o gwmnïau eu cau a cholledion swyddi sylweddol yn ystod, ac yn dilyn, argyfwng ariannol 2008. Mae rhai o’r enghreifftiau diweddaraf yn cynnwys cau’r gwaith dur yn Redcar a Phort Talbot. Mae’r cau hyn yn cael effeithiau cyflogaeth sylweddol ar unwaith ac yn effeithio ar ragolygon cyflogaeth ac enillion pobl ar gyfer y dyfodol.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6354
id after:6354