Adolygiad Tystiolaeth: Cymorth cyflogaeth ar gyfer pobl gydag anableddau a chyflyrau iechyd

Mae bylchau cyflogaeth anabledd sylweddol ar draws y Deyrnas Unedig, Ar gyfartaledd, roedd 51.3% o bobl gydag anableddau mewn cyflogaeth, o gymharu â 81.4% ar gyfer pobl heb anabledd: bwlch cyflogaeth anabledd o 30.4 pwynt canran.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6353
id after:6353