Taith yw’r rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol ar gyfer Cymru sy’n galluogi sefydliadau sy’n ymwneud ag addysg oedolion i gysylltu’n rhyngwladol.

 

 

Dyddiad:

01 01 1970

Tagiwyd gan:

Rhannu:

Taith promo image

Mae Addysg Oedolion Llwybr 1 Taith nawr ar agor ar gyfer ceisiadau

Mae Taith yn rhaglen newydd sydd yn galluogi pobl yng Nghymru i astudio, hyfforddi, gwirfoddoli ar hyd a lled y byd, tra’n galluogi sefydliadau yng Nghymru i wahodd partneriaid rhyngwladol a dysgwyr i wneud yr un peth yma yng Nghymru.

Y Sefydliad Dysgu a Gwaith ac Addysg Oedolion Cymru yw prif gyrff Trefnu’r Sector ar gyfer addysg oedolion.

Mae cyllid ar gael ar gyfer y sector addysg oedolion

Gall prosiectau addysg oedolion Llwybr 1 Taith ganolbwyntio ar gyfnewidiadau ac ymweliadau allanol a mewnol. Gall prosiectau ddarparu ymweliadau mewn person, cyfnewidiadau rhithiol, ac maent yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr gael profiadau diwylliannol, teithio a dysgu sydd yn cyfoethogi er mwyn i’r gweithlu addysg oedolion brofi datblygiad staff ystyrlon.

Gall prosiectau Taith ddatblygu cysylltiadau, rhannu a chyfnewid gwybodaeth yn fyd-eang a chefnogi sector dysgu gydol oes bywiog yng Nghymru. Mae ehangu mynediad a chefnogi grwpiau amrywiol o bobl i brofi cyfnewid ac ymweliadau rhyngwladol yn flaenoriaeth i Taith.

Mae’r sector addysg oedolion yn eang ac yn bellgyrhaeddol ac mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i amrywiaeth o sefydliadau sydd yn cefnogi ac yn darparu cyfleoedd dysgu i oedolion. Gallech fod yn gweithio’n lleol, yn rhanbarthol neu’n genedlaethol. Gallech fod yn gweithio yn y gymuned, yn y gweithle, mewn ysgolion, mewn amgylcheddau diwylliannol neu chwaraeon.

Os hoffech wneud cais am gyllid, ewch i wefan Taith i weld y canllawiau ac i gyflwyno eich cais: https://www.taith.cymru/sectors/addysg-oedolion/ 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 16 Mawrth 2023

Rydym eisiau cynyddu cyfleoedd ar gyfer y sector addysg oedolion a gweithio gyda chi i roi cymorth i wneud y gorau o gyfleoedd yn Taith.

Os hoffech fwy o wybodaeth, cyngor a chymorth, mae croeso i chi gysylltu â ni – taithenquiries@learningandwork.org.uk.

Sesiynau gweminar i ddod – Cyflwyniad i Lwybr 1 Taith

Bydd Taith yn cynnig nifer o weminarau byw i gynorthwyo sefydliadau yn ystod y broses ymgeisio ar gyfer cyllid Llwybr 1. Bydd y sesiynau yn cynnwys gwybodaeth a chanllawiau ar Lwybr 1, y ffurflen gais a’r offeryn cyfrifo, ac yn ateb cwestiynau ac ymholiadau.

Arweinwyr corff trefnu’r sector ar gyfer addysg oedolion:

  • 151223 Learning and Work Dual Language Logo RGB Colour 150dpi
  • Refined Logo (PNG) ALW

Mae Agored Cymru yn cefnogi Rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol Taith

Canfyddwch beth mae Agored Cymru yn ei gynnig i gefnogi a chydnabod y dysgu a’r hyn a gyflawnir ar gyfer dysgwyr a staff.
AC FC Land (no strap)

Cofrestru i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch ar restr bostio Taith i gael yr wybodaeth a’r newyddion diweddaraf o’r rhaglen.
id before:9850
id after:9850