Taith – Rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol newydd Cymru

 

 

Dyddiad:

01 01 1970

Tagiwyd gan:

Rhannu:

Taith promo image


Mae Taith yn rhaglen newydd sy’n galluogi pobl yng Nghymru í astudio, hyfforddi, gwirfoddoli a gweithio ym mhedwar ban byd, ac yn galluogi sefydliadau yng Nghymru i wahodd partneriaid a dysgwyr rhyngwladol i wneud yr un fath yma yng Nghymru.

Mae Taith yn rhaglen newydd sy’n galluogi pobl yng Nghymru i astudio, hyfforddi, gwirfoddoli a gweithio ym mhedwar ban byd, ac yn galluogi sefydliadau yng Nghymru i wahodd partneriaid a dysgwyr rhyngwladol i wneud yr un fath yma yng Nghymru.

Bydd yn creu cyfleoedd i ehangu gorwelion, profi ffyrdd newydd o fyw a dod â gwersi yn ôl i’w rhannu gyda phobl gartref. Mae’n golygu y gall Cymru a’i phartneriaid rhyngwladol barhau i fanteisio o gyfleoedd cyfnewid mewn ffordd debyg i’r cyfleoedd a lifodd o Erasmus+ yn Ewrop a hefyd ymhellach i ffwrdd.

Rydym eisiau cynyddu’r cyfleoedd ar gyfer y sector addysg oedolion a gweithio gyda chi i roi cefnogaeth i fanteisio i’r eithaf o’r cyfleoedd o fewn Taith. Bydd y galwad cyntaf am gyllid – Llwybr 1: Symudedd – yn anelu i gyllido cyfnewid dysgwyr, gwirfoddolwyr a staff o Gymru a hefyd i Gymru. Bydd cyfleoedd yn amrywio mewn hyd o 3 diwrnod i 12 mis. Bydd opsiynau ffisegol, rhithiol a chyfunol oll yn gymwys am gyllid.

Os hoffech fwy o wybodaeth, cyngor a chymorth cysylltwch â ni – taithenquiries@learningandwork.org.uk

Gallwn roi rhai cysylltiadau a chymorth i sefydliadau posibl i gydweithio yn Ewrop ac yn rhyngwladol a byddwn yn trefnu cyfleoedd i gysylltu a rhoi mwy o drafodaeth ar sut y gallai rhaglen Taith weithio i chi.

Mae gwefan Taith yn cynnwys mwy o wybodaeth ar feini prawf cymhwyster ac asesu ar gyfer y cyllid yn ogystal â’r cwestiynau ansoddol a gaiff eu cynnwys yn y ffurflen gais i’ch helpu i baratoi eich cynnig ar wefan Taith.

Mae’r ffurflen gais ar-lein yn awr ar gael drwy wefan Taith. Mae Canllawiau’r Rhaglen – canllawiau cam wrth gam a fideo technegol i’ch helpu gyda’ch cais – hefyd ar gael ar wefan Taith.

Digwyddiadau Addysg Oedolion, Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol ac Addysg Bellach

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau gyda’n Rheolwyr Rhaglen i gyd-fynd â’n hadnoddau ar-lein a’ch helpu i ganfod mwy am y cyllid a sut i wneud cais. Bydd nifer o ddigwyddiadau penodol i rai sectorau felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru ar gyfer y digwyddiad perthnasol i’ch sector.

Lle’n berthnasol, bydd recordiad o ddigwyddiadau hefyd ar gael drwy’r sianeli perthnasol.

 

 

Arweinwyr corff trefnu’r sector ar gyfer addysg oedolion:

  • 151223 Learning and Work Dual Language Logo RGB Colour 150dpi
  • Refined Logo (PNG) ALW

Offeryn cais a chymorth ar gyfer y sector addysg oedolion:

Mae Agored Cymru yn cefnogi Rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol Taith

Canfyddwch beth mae Agored Cymru yn ei gynnig i gefnogi a chydnabod y dysgu a’r hyn a gyflawnir ar gyfer dysgwyr a staff.
AC FC Land (no strap)

Cofrestru i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch ar restr bostio Taith i gael yr wybodaeth a’r newyddion diweddaraf o’r rhaglen.
id before:9850
id after:9850