Paige Tynan - Prifysgol Wrecsam

“Mae tiwtora a mentora, i mi, yn ffyrdd i rymuso dysgwyr, tanio eu brwdfrydedd dros wyddoniaeth, a chefnogi eu twf personol a phroffesiynol. Daw llawenydd addysgu o weld effaith drawsnewidiol addysg ar unigolion, yn enwedig y rhai sydd, fel fi, wedi wynebu rhwystrau yn eu taith ddysgu.”

Paige Tynan-18

Mae Paige Tynan yn Ddarlithydd mewn Biowyddorau ym Mhrifysgol Wrecsam, ac mae’n ymgorffori nid yn unig rhagoriaeth academaidd ond hefyd ymrwymiad dwfn i rymuso dysgwyr sy’n oedolion, yn enwedig y rhai sydd wedi cofrestru mewn rhaglenni blwyddyn sylfaen.

Mae ei dull o addysgu yn rhagori ar ddulliau traddodiadol. Mae Paige wedi datblygu ac ysgrifennu modiwlau arloesol fel Technoleg Newydd ac Ecoleg Fforensig, ac mae’n arwain y newid o ran sefydlu rhaglen MRes mewn Taffonomeg Arbrofol. Mae’r mentrau hyn nid yn unig yn cyfoethogi’r cwricwlwm academaidd ond hefyd yn agor llwybrau cyffrous i oedolion sy’n ddysgwyr ymgolli mewn ymchwil wyddonol arloesol. Mae ei hymroddiad i feithrin amgylchedd dysgu cynhwysol ac ysgogol yn cael ei sbarduno ymhellach gan ei hymdrechion i wneud cysyniadau gwyddonol cymhleth yn hygyrch i bob myfyriwr, waeth beth fo’u cefndir academaidd blaenorol.

Mae taith bersonol Paige o oresgyn heriau addysgol cynnar, oherwydd anghenion ychwanegol heb ddiagnosis, yn atseinio’n gryf gyda’i myfyrwyr, y mae llawer ohonynt yn wynebu rhwystrau tebyg. Mae ei gallu i ysbrydoli ac ysgogi dysgwyr, ynghyd â’i hymrwymiad i’w llwyddiant, wedi arwain at ganlyniadau rhyfeddol. Mae nifer o fyfyrwyr, o dan ei mentoriaeth, wedi cyflawni llwyddiant academaidd, wedi dilyn graddau uwch, ac wedi dechrau ar gyflawni gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth.

Diolch i'n partneriaid

  • NTFW-Logo-CMYK-text
  • Agreed logo
  • AC-FC-Port-no-strap-300x355
  • Logo_Porffor_RGB-Centre-for-Learning-Welsh-300x121
  • New purple logo - unis wales
  • Welsh Government
id before:14196
id after:14196