Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol

Dyddiad:

01 01 1970

Awduron:

Tagiwyd gan:

Rhannu:

Gorfodwyd Chawan Ali i ffoi o Irac yn 2015, pan oedd hi ond yn 15 oed. Wedi blynyddoedd o frwydro a bygythiad ISIS, roedd ei theulu yn poeni am eu dyfodol. Mae Chawan bellach wrthi’n trawsnewid ei bywyd ei hun trwy astudio, ac yn helpu i gefnogi a thrawsnewid sefyllfa ei theulu. Mae hi hefyd yn gweithio gyda Thref Noddfa Wrecsam i drawsnewid y ffordd mae ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn cael eu croesawu yn y dref a ledled Cymru. Mae ei hanes yn enghraifft wych o sut mae cymorth ar gyfer ffoaduriaid a darpariaeth ESOL yn trawsnewid bywydau. Trafodir hanes Chawan ymhellach mewn cyfres arbennig o bodlediadau, Change Your Story, a gynhyrchwyd ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru.

 

chawan_ali

There is no Welsh translation for this blog on EPALE – only intro has been translated –  need Gwerfyl to translate !

  • eaal_logo_-_blogs
id before:6782
id after:6782