Rhiannon Norfolk - O ddysygwr i diwtor a busnes ar yr ochr

Dyddiad:

01 01 1970

Awduron:

Tagiwyd gan:

Rhannu:

Mae e wedi bod siwrne y allwn i fyth yn dychmygu. O benerfynu ceisio eto ar ôl i fi methu dysgu Cymraeg pan ro’n i’n trio o’r flaen i glwyed bod fy nghais am sydd fel tiwtor Cymraeg wedi bod yn llwyddiannus – y gyd yn llai na thair blynedd!

Dw i erioed wedi dwlu ar ieithoedd, ond ar ôl i fi astudio Cymraeg am flwyddyn ochr yn ochr fy ngradd, roedd rhaid i fi flaenoriaethu a rhoais i fidl yn y tô gyda’r Cymreag. Roedd blynyddoedd yn ddiwedarach y ces i fy ysbridoli eisiau ddysgu Cymraeg eto, a dechrau dysgu gyda Dygsu Cymraeg Y Fro. Yn gyflym iawn, ro’n i’n fachog ac yn gwneud cynnyd. Wedyn, ces i fy enwebu am, ac ennillais y wobr “Ysbrydoli: Dechrau Arni”. Symudais i ymlaen, yn gwneud arholiad lefel Sylfaen a rhai dosbarthiadau hâf, ble oedd un o’r tiwtoriad yn awgrymu y dylwn i sgipio’r lefel Canolradd a mynd yn syth i ddosbarthadau Uwch. Ro’n i’n wrht fy modd, ond o’r diwedd penderfynais i wneud Canolradd ac Uwch 1 yn ystod 2019-2020, i fod yn siwr mod i ddim yn colli mas am unrhywbeth. Ro’n i’n mynychu dosbarth hydrefed hefyd, yn trafod llenyddiaeth Cymraeg a gwnes i lawer o ffrindiau yno. Yn ystod fy amser gyda hi, roedd fy nhiwtor yn dechrau awgrymu y baswn i’n bod yn tiwtor da fy hunan, ond meddwlais i fasai fe’n cymrud amser hir cyn basai fy Nghymraeg yn ddigon cryf.

Yn ystod yr adegau rhyfedd o 2020, dw i wedi bod yn ffordus iawn i gallu parhau defnyddio fy Nghymraeg mewn sawl ffordd – o ddosbarthadau rhithiol, grŵp darllen yn ardd ffrind (pan oedd oes caniatâd) i sefydlu busnes gwneud gemwaith fy hun (Gan Rhian) sef dwyieithol. Datblygwyd hwn allan o brofiadauv addysg i oedolion eraill, tra dros 2019 ro’n i wedi mynygu cyrsiau gemwaith amrywiol rhedwyd gan Cyrsiau Y Fro, Cyngor Caerdydd a thiwtoriad unigol.

Ers mis Medi, dw i wedi bod yn astudio ar y trydydd lefel o’r cwrs Uwch, a ches i fy mynd ata i gan Dysgu Cymraeg y Fro pan daeth lle ar y tîm staff achlysurol i ddysgu dysgwyr newydd sbon. Mae eu hyder ynddo fi a fy ngalluoedd wedi rhoi fwy o hyder i fi fy hun. Bydd llawer o hyfforddiant ar gael, felly galla i barhau addysg fy hun.

Dw i’n edrych ymlaen at fis Ionawr a fy ngwersi cyntaf – dw i ddim yn gallu aros am rhannu fy serch o’r iaith gyda phobl eraill.

INSPIRE, BARRY, CARDIFF 08/05/2019

Edrychwch ar stori Rhiannon

id before:6840
id after:6840