Raymond Williams ac ‘addysg ddefnyddiol’: beirniadaeth a dathliad

Dyddiad:

01 01 1970

Tagiwyd gan:

Rhannu:

TimBlackman

 

Mae Darlith Goffa Raymond Williams eleni yn nodi dau achlysur arbennig yng nghalendr 2021 – canrif yn hanes y Sefydliad Dysgu a Gwaith gyda chreu Sefydliad Prydeinig Addysg Oedolion yn 1921, a chanmlwyddiant geni y nofelydd, beirniad diwylliannol a’r sosialydd blaenllaw Raymond Williams. Ar gyfer yr achlysur cyflwynodd yr Athro Tim Blackman, Is-ganghellor y Brifysgol Agored ddarlith goffa Raymond Williams ar-lein, yn cynnwys croeso arbennig gan Kirsty Williams AoS, Gweinidog Addysg.

Cafodd y digwyddiad ei drefnu mewn partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Ymchwiliodd yr Athro Tim Blackman safbwyntiau Raymond Williams ar addysg, a ystyriai fel bod ynglŷn â llunio cymdeithas ddemocrataidd. Ar adeg pan mae gwahanol ymagweddau at addysg alwedigaethol ac academaidd yn dod i’r amlwg ar draws pedair cenedl y Deyrnas Unedig, defnyddiodd syniadau Raymond Williams ar gydfuddioldeb perthnasoedd dynol i ddadlau am addysg mewn colegau a phrifysgolion i gyfuno cyfleoedd dysgu dyneiddiol a thechnegol.

Yn ystod y ddarlith dywedodd yr Athro Tim Blackman:
“Mae addysg yn angen gydol oes i bawb a dylem roi cymaint o fuddsoddiad i’w argaeledd, dulliau a thechnolegau ag i ofal iechyd. “Rydym angen addysg am yr hyn a eilw Williams yn ffordd o fyw. Y dasg angenrheidiol yw pa ffordd o fyw i’w dewis.”

Yn dilyn y ddarlith ymunodd y panelwyr Maggie Galliers, Cadeirydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith; Mark Jones, Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe; Emma Williams, enillydd prif wobr Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2020; Tim Blackman, Is-ganghellor y Brifysgol Agored a Kirsty Wiliams AoS, Gweinidog Addysg.

Mae’r ddarlith ar gael i’w gweld islaw:

Yr Athro Tim Blackman

id before:6321
id after:6321