Ei Mawrhydi Y Frenhines: Datganiad gan ein Prif Weithredwr

Dyddiad:

01 01 1970

Tagiwyd gan:

Rhannu:

Cawsom ein tristau’n fawr gan farwolaeth Ei Mawrhydi Y Frenhines, ac ymunwn â’r genedl yn y cyfnod hwn o alaru. Mae Ei Mawrhydi wedi gwasanaethu ein gwlad a’r Gymanwlad gyda gras, anrhydedd ac ymroddiad am 70 mlynedd. Caiff ei cholli ei deimlo o amgylch y byd. Mae ein meddyliau gyda’n Noddwr, EHB Y Dywysoges Frenhinol, a’r Teulu Brenhinol i gyd ac anfonwn ein cydymdeimlad ar yr amser anodd hwn.”

Stephen Evans, Prif Weithredwr, ar ran pawb yn y Sefydliad Dysgu a Gwaith

HM The Queen Platinum Jubilee Portrait

Cafodd portread swyddogol y Jiwbilî Platinwm o Ei Mawrhydi Y Frenhines yng Nghastell Windsor ei dynnu gan y ffotograffydd Mr Ranald Mackechnie.

id before:10078
id after:10078