Mary Jones
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

BV3A5721

 

Mae Mary Jones yn addysgu Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar gyfer Addysg Oedolion Cymru, swydd fu ganddi am dros 15 mlynedd.

Fel person Byddar, mae Mary wedi addasu ffyrdd creadigol o addysgu, gan ei galluogi i gysylltu gyda’i dysgwyr. Mae’n addysgu dosbarthiadau o rieni, gofalwyr a theuluoedd plant Byddar neu awtistig.

Dywedodd Mary: “Mae ehangu mynediad i gyfleoedd BSL yn bwysig i fi ac mae gwybod fod fy ngwaith wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yn dal i fy nghymell. Rwyf wrth fy modd yn dysgu ac eisiau i bob myfyriwr fwynhau eu hamser gyda fi.”

Mae Mary bob amser yn edrych am ffyrdd i ddiweddaru ei sgiliau addysgu ac ennyn diddordeb ei dysgwyr. Addasodd i gyflwyno cyrsiau ar-lein yn ystod y pandemig, gan ddefnyddio llwyfannau dysgu newydd a chanfod ffyrdd gwahanol i gyflwyno BSL.

Roedd y cyrsiau ar-lein yn llwyddiannus iawn gyda dysgwyr presennol a hefyd yn denu dysgwyr newydd. Mae llawer o’r cyrsiau yn gysylltiedig gyda chyflogaeth gyda rhai dysgwyr yn mynd ymlaen i weithio mewn ysgolion i gefnogi plant gydag awtistiaeth.

Mae cyfathrebu BSL yn hanfodol ar gyfer teuluoedd gyda phlant Byddar. mae’n cael effaith enfawr ar eu bywyd teuluol, eu gallu i ddatblygu a symud ymlaen yn yr ysgol ac i deimlo mewn cysylltiad.

Mae Mary yn awr yn edrych ymlaen at ymddeol a dywedodd: “Rwy’n 70 oed erbyn hyn ac wedi penderfynu ei bod yn amser ymddeol – byddaf yn ei golli. Wn i ddim beth fyddaf yn ei wneud nesaf, ond byddaf bob amser yn annog pobl i gymryd diddordebau newydd a datblygu eu sgiliau. Rwy’n gwirioneddol gredu y dylem ddal ati i ddysgu beth bynnag ein hoed. Mae mor dda i’n hiechyd a’n lles.”

Diolch i'n partneriaid

  • NTFW-Logo-CMYK-text
  • ColegauCymru colour
  • Agreed logo
  • New purple logo - unis wales
  • Logo_Porffor_RGB-Centre-for-Learning-Welsh-300x121
  • Welsh Government
id before:10894
id after:10894