Cronfa Newid dy Stori

Mae cronfa Newid dy Stori ar gael ar gyfer darparwyr addysg oedolion yng Nghymru sy’n dymuno cyflwyno gweithgaredd dysgu ar-lein a/neu wyneb yn wyneb ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion.

Mae cyllid Newid dy Stori bellach ar gau.

Bydd ceisiadau am gyllid yn ail-agor y flwyddyn nesaf, yn 2023.

Diolch i’r holl sefydliadau a wnaeth gais eleni.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am Wythnos Dysgwyr Oedolion

id before:6974
id after:6974