Howard Wyn Jones - Grŵp Colegau NPTC

“Rwy’n credu y dylai pawb gael y cyfle i astudio ar lefel uwch er mwyn iddynt ryddhau eu potensial llawn a gwireddu eu breuddwydion. Mae’n ymwneud ag arwain dysgwyr; mae’n ymwneud â’u meithrin i addysg uwch a bod gyda nhw ar hyd y daith honno.”

Howard Wyn Jones-12

Howard Wyn Jones, yw Arweinydd Addysg Uwch ar gyfer Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngrŵp NPTC.

Ers ymuno â’r coleg yn 2012, mae Howard wedi trosglwyddo cyfoeth o wybodaeth a phrofiad gan y Gwasanaeth Ambiwlans i wella’r ddarpariaeth Addysg Uwch mewn Gwasanaethau Cyhoeddus yn sylweddol. Mae ei arweinyddiaeth a’i sgiliau cydweithredol yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol a chynhyrchiol, a chwaraeodd ran allweddol yn natblygiad y BA (Anrh) cyntaf mewn Gwasanaethau Cyhoeddus a gynigir gan Goleg Addysg Bellach yng Nghymru.

Mae ymrwymiad Howard yn ymestyn y tu hwnt i ddatblygiad rhaglen. Mae’n creu cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr yn gyson, gan ehangu mynediad i ddysgwyr o bob rhan o Gastell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Mae’r ymroddiad hwn yn amlwg wedi cynyddu cyfranogiad AU gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, gan godi eu dyheadau addysgol a’u harfogi â sgiliau gwerthfawr.

Er mwyn paratoi myfyrwyr ar gyfer senarios yn y byd go iawn, mae Howard yn ymgorffori ymarferion digwyddiadau mawr gyda’r gwasanaethau brys i’r cwricwlwm. Mae’r math hwn o brofiad ymarferol yn caniatáu i fyfyrwyr ennill yr hyder a’r cymhwysedd i wneud cyfraniad ar unwaith wrth ymuno â’r gweithlu.

Nod pynciau’r cwrs megis, arweinyddiaeth, lles, amrywiaeth, ymateb brys, cyllid, profiad gwaith yw arfogi myfyrwyr i gael effaith gymdeithasol gadarnhaol ar y cymunedau y byddant yn eu gwasanaethu.

Diolch i'n partneriaid

  • NTFW-Logo-CMYK-text
  • Agreed logo
  • AC-FC-Port-no-strap-300x355
  • Logo_Porffor_RGB-Centre-for-Learning-Welsh-300x121
  • New purple logo - unis wales
  • Welsh Government
id before:14184
id after:14184