Heddwen Roberts

Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys a Sir Gâr

Heddwen Roberts

Mae Heddwen Roberts yn diwtor oedolion gyda Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys a Sir Gâr. Mae ganddi radd yn y Gymraeg ac roedd wedi bod yn athrawes, ond daeth yn diwtor Cymraeg ar ôl ymddeol a dychwelyd i Gymru i fyw. Roedd yn gyfnod anodd iddi ar ôl colli ei gŵr, a chollodd ei hyder i fynd allan a chwrdd â phobl.

Mae llwyddiant addysgu Heddwen yn amlwg ym mhoblogrwydd ei dosbarthiadau a chynnydd  y dysgwyr. Mae’n addysgu saith dosbarth bob wythnos yn amrywio o fynediad i gymwysterau uwch, gyda thua 60 o ddysgwyr yn mynychu. Yn ogystal â hyn, mae’n dysgu mewn Ysgolion Pasg ac Ysgolion Haf.

Meddai,

“Rwy’n angerddol am rannu fy nghariad at yr iaith a chanfod ffyrdd newydd i ddysgwyr ymarfer siarad a defnyddio eu sgiliau yn hyderus. Mae fy nosbarthiadau yn hyblyg ac rwy’n gweithio gydag anghenion pob dysgwr, ond rwy’n hoffi eu gwneud yn hwyl ac yn real, felly rydyn ni’n trafod materion cyfoes a phethau sy’n berthnasol yn eu bywydau.”

Bellach yn ei 70au, pan darodd y pandemig sylweddolodd fod dal ati i ddysgu yn hanfodol ond y byddai hefyd yn her gan fod angen iddi ddysgu sgiliau newydd i addysgu ar-lein. “Pan aethom i gyfnod clo, roeddwn i ddechrau yn dal ati i diwtora drwy’r post a thros y ffôn ,.,.. ac yna soniwyd am Zoom! Roedd gen i lawer i’w ddysgu mewn cyfnod byr i symud i ddysgu ar-lein, ond rwy’n credu mod i wedi ateb yr her ac wedi mynd â’r myfyrwyr gyda fi!.

“Rydw i’n cael gymaint o bleser o addysgu – mae’n llawer mwy na dim ond swydd. Mae’r dysgwyr yn fy ysbrydoli! Mae hiwmor a chwerthin yn helpu hefyd.”

Diolch i'n partneriaid

  • NTFW-Logo-CMYK-text
  • Agreed logo
  • AC-FC-Port-no-strap-300x355
  • Logo_Porffor_RGB-Centre-for-Learning-Welsh-300x121
  • Unis Wales
  • Welsh Government
id before:8205
id after:8205