Sioe Deithio – Ffair Ddysgu

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 23/06/2017 13:30 - 16:00
Lleoliad: Ammanford Library
Cyfeiriad: 5 Wind St, SA18 3DN, Sir Gaerfyrddin, SA18 3DN
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Mae’r digwyddiad mewn mewn ymateb uniongyrchol i adborth gan ddysgwyr am newid yr ymagwedd arferol at addysg oedolion. Yn aml iawn, mae ymagweddau at addysg oedolion yn cymryd ymagwedd ddiffyg at ddysgu h.y. “Pa sgiliau ydych chi’n brin ohonynt? Beth sydd angen ei wella yn eich portfolio dysgu?” yn hytrach nag ymagwedd seiliedig at asedau sy’n coleddu sgiliau a gwybodaeth ddefnyddiol sydd eisoes yn bodoli yn y gymuned. Cynhelir y digwyddiad Sioe Deithio yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin a Rhydaman yn cynnwys sesiynau rhannu sgiliau a blasu. Bydd gan y digwyddiadau naws dathlu a byddant yn arwain at dair sesiwn flasu at Fenter, Entrepreneuriaeth a Sefydlu Busnes.

Mynediad am Ddim – Cwrdd â Darparwyr Addysg Oedolion – Sesiynau Rhoi Cynnig Arni – lluniaeth am ddim – rhannu sgiliau – dim archebu – galwch heibio at y dydd!

Ymholiadau am y Digwyddiadau: [email protected]

Ffôn: 07703 631 859

Mwy o wybodaeth at Rivki Rose Training at Facebook.