Gweithdy Sgiliau Menter

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 21/06/2017 10:00 - 12:00
Lleoliad: Carmarthen Library
Cyfeiriad: 9 St Peter's St, Carmarthen, Sir Gaerfyrddin, SA31 1LN
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Yn ei chael yn anodd cael gwaith oherwydd anabledd, poen, cyfrifoldebau gofalu neu garco plant, iechyd meddwl gwael neu amgylchiadau eraill sydd yn eich cyfyngu?

Bydd y gweithdy sgiliau menter yn eich helpu i ymchwilio a datblygu eich sgiliau menter – gwych at gyfer ymchwilio hunangyflogaeth fel opsiwn gwaith a gwneud i bethau ddigwydd mewn man arall yn eich bywyd.

Edrychwch at Rivki Rose Training at Facebook!

Cyfarwyddiadau Arbennig

Booking is essential: Text or Phone Becca at: 07703 631 859 or email [email protected]