Blas ar Iaith Arwyddion Prydeinig

Manylion y digwyddiad
Dyddiad: 24/06/2017 12:00 - 14:00
Lleoliad: Cardiff Deaf Centre
Cyfeiriad: 163 Newport Road, Cardiff, Caerdydd, CF24 1AG
Uchafswm Nifer Mynychwyr:

Cyfle AM DDIM i unrhyw riant/gofalwr/oedolyn sydd â phlentyn byddar neu drwm ei glyw neu sy’n gweithio gyda phlant. Dysgu geiriau, datganiadau, ymadroddion bob dydd gyda chyfeiriad teulu mewn Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL).

BSL bob dydd fydd yn gwneud cyfathrebu gyda phlant a phobl ifanc yn llawenydd i bawb.

Bydd sesiynau yn hwyliog, defnyddiol a chyfeillgar. Cyfle i gwrdd â rhieni a gofalwyr eraill.

Darperir lluniaeth.

Cyfarwyddiadau Arbennig

Book one, two or three sessions, ALL FREE!