Digwyddiad Polisi Cymorth Cyflogaeth ar gyfer Cymru

20 Chwefror 2024 | 12pm – 1:30pm | Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd

Noddir gan Hefin David, AS

Diben y digwyddiad oedd trafod canfyddiadau adroddiad y Sefydliad Dysgu a Gwaith ar ddyfodol polisi cymorth cyflogaeth yng Nghymru. Roedd yn gyfle i ystyried y tirlun o amgylch datganoli polisïau cymorth cyflogaeth ar draws y Deyrnas Unedig a thrafod y goblygiadau ar gyfer Cymru.

Siaradwyr

Hefin David, AS
Gareth Williams, Cadeirydd Panel Arbenigol y Comisiwn ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru a Chadeirydd yr is-grŵp cyflogaeth
Joshua Miles, Cyfarwyddwr Cymru, Sefydliad Dysgu a Gwaith
Jill Rutter, Pennaeth Polisi a Rhaglenni, Sefydliad Dysgu a Gwaith

Aelodau’r panel
Luke Fletcher, AS
Hefin David, AS
Lisa Mytton, Cyfarwyddwr Strategol, NTfW
Gareth Williams, Cadeirydd Panel Arbenigol y Comisiwn ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru a Chadeirydd yr is-grŵp cyflogaeth

 

Pa ffordd yn awr i gymorth cyflogaeth yng Nghymru?

id before:15015
id after:15015