Mae ein hadnoddau yn galw ar i bob oedolyn gael gyrfa barhaus sy’n eu bodloni fydd o fudd iddynt hwy, eu teuluoedd, eu cymunedau a’r economi ehangach