Ein hadnoddau

CYHOEDDIADAU Y RHODDIR SYLW IDDYNT

Ein dewis uchaf o adnoddau – yn cynnwys ymchwil, pecynnau cymorth, astudiaethau achos a datrysiadau polisi – i roi gwybodaeth, cefnogi ac ysbrydoli’r sector dysgu a sgiliau.

Bywyd a chymdeithas

Detholiad o adnoddau i gefnogi'r rhai sy'n gweithio ym maes addysg oedolion ac i alluogi oedolion i gymryd rhan a chyfrannu'n llawn mewn cymdeithas.

Gwaith a gyrfaoedd

Mae ein hadnoddau yn cynnwys anogaeth i bob oedolyn gael gyrfa gyson a boddhaus fydd o fudd iddyn nhw, eu teuluoedd, eu cymunedau a’r economi yn ehangach.

Gwella'r system

Casgliad o adnoddau’n ymchwilio ac awgrymu ffyrdd o wneud y system dysgu a sgiliau yn ddigon hyblyg i ymateb i anghenion lleol.

Hyrwyddo dysgu a sgiliau

Dulliau a ddewiswyd yn ofalus i'ch helpu i gyflwyno achos addysg oedolion drwy herio polisi, hyrwyddo syniadau ac annog trafodaeth.