5324
5151

Gwobr Dechrau Arni - Dysgwyr Cymraeg

Rhiannon Norfolk

5137

Gwobr Newid Bywyd a Chamu Ymlaen

Andrea Garvey

5139

Gwobr Dysgu fel Teulu

Natalie Lintern

5140

Gwobr Prosiect Cymunedol

CHASE Program

5141

Gwobr Heneiddio’n Dda

Gwyn David

5142

Gwobr Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol

Tarek Zou Alghena

5158

Gwobr Oedolyn Ifanc

Owen Roberts

5143

Gwobr Sgiliau yn y Gwaith

Waste Management Team

5144

Gwobr Cau’r Bwlch

Gelliswick Church in Wales VC Primary School

5145

Gwobr Mewn i Waith

Thomas Ferriday

5149

Gwobr Iechyd a Llesiant

Kayley Jones

5159

Gwobr OU50

Monkton Priory Community
Primary School