Mae proses enwebu Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2019 wedi agor i bobl Cymru enwebu unigolion, teuluoedd, prosiectau a sefydliadau sydd wedi dangos angerdd, ymrwymiad ac egni eithriadol i’w gwella eu hunain, eu cymuned neu eu gweithle drwy ddysgu.

Caiff y gwobrau eu cydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill.

Dyddiad cau Enwebiadau: 25 Mawrth 2019


Am beth ydyn ni’n edrych? 

Rydym yn edrych am bobl, prosiectau a sefydliadau y bydd eu llwyddiant yn dysgu yn ysbrydoli eraill i ddychwelyd i neu fynd ati i ddysgu, pobl sydd wedi gwella eu bywyd a/neu fywyd pobl eraill ac wedi cael profiad cadarnhaol neu newid bywyd o addysg oedolion.


Categoriau 2019:


Sut i Enwebu:

Cyn i chi ddechrau ar eich enwebiad gofynnir i chi sicrhau eich bod wedi darllen yn ofalus drwy ein dogfen Categorïau Gwobrau Ysbrydoli! a’n canllawiau ar sut i ysgrifennu ffurflen enwebu lwyddiannus.

Ar-lein: Y ffordd rwyddaf a chyflymaf i anfon eich ffurflen yw drwy lenwi a dychwelyd ffurflen ar-lein.

Drwy e-bost: Lawrlwythwch fersiwn Word y ffurflen enwebu ac e-bostio’r enwebiad ar ôl ei orffen at [email protected]

Drwy’r post: Gallwch anfon eich dogfen Word wedi ei llenwi at Enwebiadau Ysbrydoli!, Sefydliad Dysgu a Gwaith, 3ydd Llawr, 33-35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9HB

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am broses enwebu Ysbrydoli!, cysylltwch os gwelwch yn dda â [email protected]

Rydym wedi  llunio taflen Gwobrau Ysbrydoli!  y gallwch ei rhannu gyda’ch rhwydweithiau.


OU50 – Categori Gwobr Arbennig 

Mae’r Brifysgol Agored yn dathlu ei  50fed pen-blwydd eleni ac i nodi’r achlysur bydd y Brifysgol Agored yng Nghymru yn cyflwyno Gwobr OU50 arbennig fel rhan o Wobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion.

Bydd y wobr yn cydnabod y cafodd y Brifysgol Agored ei chreu 50 mlynedd yn ôl gyda’r nod o ymyrryd ac arloesi gyda darpariaeth addysgol ac agor cyfleoedd addysgol. Aiff y wobr ddathlu i unigolyn neu sefydliad sy’n creu’r un effaith yng Nghymru heddiw. Galliai fod yn sefydliad sy’n cyflwyno dysgu mewn ffordd unigryw a diddorol neu fel unigolyn yn agor mynediad i addysg yn eu cymuned.

Caiff yr holl enwebiadau ar gyfer Gwobrau Ysbrydoli! 2019 eu hystyried ar gyfer y wobr hon. Fel arall, os mai dim ond ar gyfer Gwobr OU50 y dymunwch gael eich ystyried, llenwch ein ffurflen enwebu ar gyfer y categori penodol yma os gwelwch yn dda.


Angen ychydig o ysbrydoliaeth gyda’ch ffurflen enwebu? Cliciwch yma i weld straeon fideo enillwyr gwobrau 2019

Dywedodd John Spence, enillydd prif wobr Addysg Oedolion y Flwyddyn 2018:

 

Cofiwch, y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw Dydd Llun 25 Mawrth 2019.

Pob lwc!