Gwerthuso:

Rhaid i bob sefydliad sy’n cynnal digwyddiadau Wythnos Addysg Oedolion yn ystod Mehefin lenwi ffurflen gwerthuso ar-lein. Bydd y wybodaeth hon nid yn unig yn mesur llwyddiant eich digwyddiadau a’ch gweithgareddau, ond bydd hefyd yn penderfynu cysondeb ac effaith ein hymgyrch Wythnos Addysg Oedolion. Byddwn yn parhau i weithio gyda llywodraeth Cymru i adnabod meysydd ar gyfer gwella a chynaliadwyedd ymgyrchoedd yn y dyfodol.

Cliciwch yma i lenwi’n ffurflen Gwerthuso Ar-lein

 

Cydsynio ac Adborth

Rydym hefyd wedi creu ffurflen Cydsynio ac Adborth i’w chwblhau gan fynychwyf eich digwyddiad. Byddem yn annog trefnwyr i geisio cael cymaint ag sy’n bosib o ffurflenni wedi eu cwblhau fel y gallwn eu dilyn gydag arolwg ffôn byr a fydd yn ein helpu i gasglu darlun cywirach wrth fesur effaith yr ymgyrch eleni.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflenni Cydsynio ac Adborth ar gyfer eich digwyddiadau

Ar ôl i’ch digwyddiadau gael eu cynnal byddwch gystal â llenwi’r gwerthusiad ar-lein ac anfonwch y ffurflenni Adborth i gyd erbyn Dydd Llun 16 Gorffennaf i [email protected] neu postiwch nhw i:

Sefydliad Dysgu a Gwaith
35 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9HB
Os oes gennych ymholiadau eraill, cysylltwch â [email protected]