Rydym yn annog pob sefydliad sy’n cymryd rhan yn yr ymgyrch yn ystod mis Rhoi Cynnig Arni ym Mehefin, yn enwedig Wythnos Addysg Oedolion (18 – 24 Mehefin 2018) i roi cyhoeddusrwydd mor eang ag sy’n bosib i’w digwyddiadau ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter a Facebook. Dywedwch wrthon ni sut ydych chi’n mynd ati eleni, dechreuwch sgwrs – beth fyddech chi wrth eich bodd ei ddysgu? Beth mae dysgu’n ei olygu i chi a beth mae’n ei olygu i Gymru? Hyrwyddwch eich darpariaeth a’ch adnoddau a chofiwch bregethu am y negeseuon allweddol sy’n sylfaen i werth ein Hymgyrch Ddysgu Oedolion.

Gallwch ddod o hyd inni ar:

Twitter

Ewch i’n tudalen Twitter a soniwc amdanom yn eich negeseuon a’ch lluniau cyn ac yn ystod yr ymgyrch trwy ddefnyddio’r hashnod a’r enw Twitter: #gallwchchithauhefyd @LearnWorkCymru

Facebook
Ewch i’n tudalen Facebook a soniwch amdanom yn eich negeseuon cyn ac yn ystod yr ymgyrch trwy ddefnyddio tag a hashnod y sefydliad i ddweud wrthym sut ydych chi’n dathlu’r ymgyrch:  @LearnWorkCymru  #gallwchchithauhefyd

Adnoddau cyfryngau cymdeithasol y gellir eu lawrlwytho:

Helpwch ni i hyrwyddo’ch digwyddiadau ac adleisiwch y negeseuon cysylltiedig â’n hymgyrch yn ystod mis ‘Rhoi Cynnig Arni’ ym Mehefin ac Wythnos Addysg Oedolion trwy ddefnyddio rhai o’n postiau a’n graffeg cyfryngau cymdeithasol safonol.

lawrlwythwch ein casgliad o bostiau cyfryngau cymdeithasol dwyieithog:

Negeseuon Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Twitter a Facebook

lawrlwythwch ein graffeg ddwyieithog isod:

Hashnodau dwyieithog
Hyrwyddo dwyieithog Wythnos Addysg Oedolion
Cwestiwn Dwyieithog Caru Dysgu
Taflen hyrwyddo ddwyieithog Wythnos Addysg Oedolion

i hybu’r diddordeb cyfryngau cymdeithasol yn yr ymgyrch, gall eich postiau gael eu rhannu gan Dîm Dysgu a Gwaith Cymru.