Mae’n llwyfan cymunedol amlieithog rhad ac am ddim ar gyfer swyddogion addysg oedolion ledled Cymru. Drwy gymryd rhan yn EPALE gallwch:

  • cyrchu adnoddau dysgu ansawdd uchel
  • cael yr newyddion diweddaraf am addysg oedolion a datblygiadau
  • chwilio am ddigwyddiadau addysg oedolion
  • cymryd rhan mewn trafodaethau seiliedig ar thema ar-lein
  • rhannu arfer gorau gyda swyddogion addysg oedolion eraill
  • chwilio am bartner Erasmus+ i gynnal prosiectau ar y cyd a gwneud cais am gyllid

Cofrestrwch nawr