Prosiect Symudedd ERASMUS+

Meithrin cysylltiadau, ymestyn allan a rhoi’r gair ar led

Ym mis Hydref 2018 dechreuodd y Sefydliad Dysgu a Gwaith ar Brosiect Symudedd Cam Gweithredu Allweddol 1 Erasmus+ , gyda’r uchelgais o gysylltu gyda phartneriaid Ewropeaidd i ddysgu gan ein gilydd wrth gyflwyno gwyliau dysgu a meithrin ymgysylltu ystyrlon gyda dysgwyr yn ein gwaith eiriolaeth a gweithgareddau hyrwyddo.

Ein dau bartner cynnal oedd Aontas, yn Iwerddon, Learn for Life yn yr Iseldiroedd a Sefydliad Addysg Oedolion Slofenia. Cafodd tri ymweliad astudio eu cynllunio ar gyfer cyfranogwyr o’r sector addysg oedolion yng Nghymru , a ddaeth o blith rhwydwaith Dysgu a Gwaith o Enillwyr Gwobrau Ysbrydoli!

http://www.learningandwork.wales/wp-content/uploads/2020/11/collage-of-photos-from-visits-1500x900.png

Cymerwch gip ar ein hastudiaethau achos o'r ymweliadau:

 

Dangosodd asesiad o effaith yr Wythnos Addysg Oedolion er bod cefnogaeth gref yn dal i fod i’r ymgyrch – mae angen adolygu’r dulliau darpariaeth cenedlaethol a lleol ac fe wnaethom ddefnyddio’r ymweliadau astudio i ymchwilio syniadau ar gyfer dulliau newydd o hyrwyddo.

Darllenwch yr adroddiad llawn yma

http://www.learningandwork.wales/wp-content/uploads/2020/11/Logos-2500x400.png