http://www.learningandwork.wales/wp-content/uploads/2020/11/website-header-2800x700.png

Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid ar agor ar gyfer enwebiadau!

Mae'r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gynnal Gwobrau mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

Croesawn enwebiadau gan diwtoriaid a mentoriaid eithriadol yng Nghymru y mae eu hymroddiad, gwybodaeth a sgiliau wedi rhoi'r ysbrydoliaeth a her i oedolion ddilyn eu nodau a'u breuddwydion fel dysgwyr a thrawsnewid eu bywydau. Bydd tiwtor yn dangos sut y maent yn mynd yr ail filltir i helpu oedolion sy'n ddysgwyr i ddatgloi eu potensial.

Daeth 2020 â heriau enfawr a tharfu ar addysg oedolion. Mae’r pandemig coronafeirws a’r cyfnodau clo wedi amlygu’r bwlch digidol sy’n bodoli i lawer yn ogystal â gwerth dysgu i feithrin rhwydweithiau cymdeithasol a chefnogi iechyd meddwl. Mewn llawer o ffyrdd, mae cymunedau dysgwyr wedi ymateb drwy ddefnyddio eu sgiliau i gefnogi’r ymateb lleol i’r pandemig drwy gefnogi’r GIG ac eraill yn eu bro. Mae’r cyfnod heriol hwn wedi cyflymu gwaith darparwyr dysgu yn creu ffyrdd newydd o ddysgu – drwy ddulliau mwy digidol a chyfunol. Mae wedi amlygu cadernid, talent ac ymrwymiad y gweithlu addysg oedolion ledled Cymru.

Hoffem roi gwobr arbennig i gydnabod yr ymateb a wnaeth y sector addysg oedolion i gefnogi unigolion a chymunedau mewn ymateb i’r pandemig.

Mae gennych tan ddydd Gwener 8 Ionawr 2021 i gyflwyno'ch enwebiad.

Edrychwn am diwtoriaid a mentoriaid o'r gosodiadau dilynol:

  • Addysg Uwch
  • Addysg Bellach
  • Gweithle
  • Addysg Gymunedol
  • Cymraeg i Oedolion
  • Ysgol neu osodiad arall

Cyflwynwch eich enwebiad:

Lawrlwythwch gopi o'r dogfennau islaw i gyflwyno eich enwebiad.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 8 Ionawr 

Nodwch os gwelwch yn dda: ni chaiff y dyddiad cau ei ymestyn eleni, felly gofynnwn i chi roi digon o amser i'ch hunan i gyflwyno eich enwebiadau erbyn y dyddiad cau:  [email protected]

Os ydych angen ychydig o ysbrydoliaeth, ewch i'n tudalen You Tube i weld ein ffilmiau enillwyr gwobrau tiwtoriaid 2019.


Helpwch ni i ledaenu'r gair:

Lawrlwythwch gopi o'n taflen Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid a rhannu'r enwebiadau gyda'ch rhwydweithiau, a'n helpu i gydnabod a rhoi sylw i waith rhyfeddol tiwtoriaid a mentoriaid yng Nghymru.

Ydych chi'n trydaru am y gwobrau hyn? Defnyddiwch y hashnod:

#TutorAwardsCymru

Rydym hefyd ar y llwyfannau dilynol:

Facebook a Instagram.

Os os gennych unrhyw gwestiynau am yr enwebiadau, cysylltwch â:

[email protected]