Dylai pawb gael yr un cyfle i ddysgu a chyflawni eu huchelgais mewn bywyd, yn eu cymunedau ac yn y gwaith.

Oherwydd ein busnes ni yw edrych beth sy’n gweithio ac nad yw’n gweithio mewn dysgu, sgiliau a chyflogaeth, mae gennym brofiad uniongyrchol o’r “gwallau i gael eu hunioni”. Ac mae’r dystiolaeth gennym i gefnogi ein hargymhellion.

Dyna pam, yn ogystal â chyflwyno’r Wythnos Addysg Oedolion (bellach yn ei 26ain flwyddyn), rydym yn ymgyrchu, lobio ac eiriol ar ran dysgwyr o bob math, yn arbennig y rhai dan fwyaf o anfantais.

Mae arnom eisiau gweithio â phawb sydd mor angerddol dros ddysgu a thros fynd i’r afael ag anfantais â ninnau,

Felly os yw dysgu wrth fodd eich calon a/neu os ydych yn datblygu polisi, llunio barn neu ddatblygu ymarfer dysgu a sgiliau, mae arnom eisiau herio’ch syniadau, eich cynnwys mewn trafodaeth a’ch annog i eiriol ochr yn ochr â ni, fel y gall pawb elwa o ddysgu gydol oes.

Ymuno yn y drafodaeth ar ein blogiau, ein dilyn ar Twitter, ymuno â ni fel cefnogwr neu ddod draw i’n digwyddiadau.