http://www.sefydliaddysguagwaith.cymru/wp-content/uploads/2019/05/Welsh-Youth-Opportunity-Index-1-1500x350.png

Mae ein Mynegai Cyfle Ieuenctid yn dod ynghyd â'r deilliannau allweddol yn nhermau addysg a hefyd gyflogaeth ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru. Mae'n ein galluogi i roi sylw i'r cyfleoedd sydd ar gael i'n pobl ifanc ar lefel leol. Ac mae'n dangos anghydraddoldeb amlwg iawn. Er enghraifft, mae gan breswylwyr Sir Fynwy ddwywaith y gyfradd ymrestru ar gyfer cyrsiau Addysg Uwch ag sydd yn ardal gyfagos Blaenau Gwent, tra bod y gyfradd cyfranogiad mewn prentisiaeth ar gyfer 16-24 oed deirgwaith yn uwch yng Nghastell-nedd Port Talbot nag yw yng Nghaerdydd neu Geredigion.

Dengys y Mynegai mai yng nghymoedd y De Ddwyrain mae'r pedwar awdurdod lleol sydd yn y safle isaf (Torfaen, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent a Chaerffili), sy'n dangos bod cyfleoedd heddiw - mewn addysg a hefyd mewn cyflogaeth ar gyfer pobl ifanc - yn parhau wedi'u dosbarthu'n anwastad ac yn sefydlu'r anghydraddoldeb sy'n bodoli. Dengys fod gan lle rydych yn byw gysylltiad annerbyniol o uchel gyda lefel cyrhaeddiad a chyfleoedd ar gyfer pobl ifanc, gyda'r rhai sy'n tyfu fyny yn ein cymunedau tlotaf heb fod yn cael chwarae teg.

Ymchwilio data:

Darllen neges blog gan Dave Hagendyk, cyfarwyddwr Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru.