Cynhadledd Addysg Oedolion:  Cymdeithas llesiant:  rôl addysg oedolion yng Nghymru yn dilyn y pandemig

Dydd Llun, 22 Chwefror 2021
Ar-lein

Cliciwch yma i recordiad o’r sesiwn lawn a gweithdai.

Astudio ar gyfer llwyddiant Cyfres Gweminarau

Ydych chi’n dymuno newid gyrfa? Yn gobeithio dysgu sgil newydd neu eisiau ailhyfforddi?

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith wedi cydweithio gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru i gynnig cyfres gweminar arbennig i roi cyfle i chi gael gwybodaeth a dysgu mwy am addysg uwch.

Darllen mwy

Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru 2020

25 Tachwedd | Ar-lein

Mae cyflwyniadau o'r dydd ar gael YMA

Cynhadledd Addysg Oedolion - Hawl i ddysgu gydol oes

Dydd Gwener, 20th Medi 2019
Gwesty Radisson Blu, Caerdydd

Mae cyflwyniadau o’r dydd ar gael yma

Digwyddiad Rhanddeiliaid Dysgu a Chyflogadwyedd Troseddwyr

Dydd Gwener, 26 Gorffennaf 2019
Gwesty Future Inn, Caerdydd

Cliciwch yma i weld y cyflwyniadau PowerPoint.

Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau 2019

Dydd Mawrth, 5 Tachwedd 2019
Neuadd y Ddinas, Caerdydd

 

Mae cyflwyniadau o’r dydd ar gael YMA

Diwrnod Datblygu ESOL

Dydd Llun, 9 Rhagfyr 2019
One Parêd y Gamlas, Heol Dumballs, Caerdydd

Cliciwch yma am gyflwyniadau