Sesiwn Llawn

“Ein Hieithoedd“:  Gweithio gyda ieithyddiaeth gymdeithasol yn ESOL – Dr Melanie Cooke, Coleg y Brenin, Llundain

Ffocws ar ESOL gwirfoddol – Jenny Roden, NATECLA

 

Gweithdai 

Datblygu ymarfer dysgu ar gyfer ESOL – Judy Kirsh, Arbenigydd ESOL

Sgiliau Anhwylder Straen Ol-drawma (PTSD) ac ymarferion ar gyfer sefydlogi emosiynau – Clare Crole-Rees, Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Y Gymraeg ac ESOL – Helen Prosser, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol | Dr Gwennan Higham, Prifysgol Abertawe