Cynhadledd Addysg Oedolion: Cymdeithas llesiant - rôl addysg oedolion yng Nghymru yn dilyn y pandemig

Anerchiad Cyweirnod:

Kirsty Williams, AS, Gweinidog Addysg

 

Aelodau’r panel:

Blaenoriaethau ar gyfer Llywodraeth Cymru yn dilyn yr etholiad

Bethan Sayed, AS, Plaid Cymru

Suzy Davies, AS, Welsh Conservative Party

Hefin David, AS, Welsh Labour

 

Ble nesaf yn dilyn y pandemig a beth wnaethon ni ddysgu

Rob Humphreys, Cadeirydd Interim, HEFCW

Sue Pember, Policy Cyfawryddwr Polisi HOLEX

Colin McGregor, Cyfarwyddwr, ACE Aotearoa, Seland Newydd

Graciela Sbertoli, Ysgrifennydd Cyffredinol, Rhwydwaith Sgiliau Sylfaenol Ewropeaidd

 

Dal i fyny ar y digwyddiad isod.

Gweithdy – Strategaeth Ddigidol i Gymru

Gweithdy – Iechyd/Llesiant ac Addysg Oedolion

id before:9187
id after:9187