Confensiwn Cyflogaeth a Sgiliau Cymru

Symud ymlaen mewn cyfnod o newid

Dydd Mercher, 13 Tachwedd 2024
9:30am – 4pm | Stadiwm Dinas Caerdydd, Lecwydd, Caerdydd

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn cynnal ei Gonfensiwn Cyflogaeth a Sgiliau Cymru – ‘Symud ymlaen mewn cyfnod o newid’ ar 13 Tachwedd 2024 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Ffocws confensiwn eleni fydd effaith newidiadau byd-eang tebyg i symud i economi carbon isel, natur darfol AI ac awtomeiddio a’r hyn mae poblogaeth sy’n heneiddio yn ei olygu ar gyfer gweithlu Cymru.

Mae’r digwyddiad allweddol hwn yn dod â gwneuthurwyr polisi, ymarferwyr ac arweinwyr ledled y sector yng Nghymru ynghyd i helpu rhannu’r syniadau, ymchwil a datblygiadau diweddaraf a dylanwadu ar bolisi’r dyfodol. Gyda chynrychiolwyr o bob rhan o’r sector, mae’r Confensiwn yn gyfle pwysig i rwydweithio, i glywed am y datblygiadau a’r ymchwil diweddaraf a llunio cyfeiriad polisi yng Nghymru yn y dyfodol.

 

Ffi

£195 + TAW – Sector Cyhoeddus/Preifat

£100 + TAW – Sector Gwirfoddol/ Cymunedol/Cefnogwyr L&W

 

Disgownt deryn cynnar ar gael tan dydd Gwener, 23 Awst 2024

 

£175 + TAW – Sector Cyhoeddus/Preifat

£80 +TAW – Sector Gwirfoddol/Cymunedol/Cefnogwyr L&W

 


 

Noddwr a cefnogwyr

  • Noddwr arweiniol

Cofrestrwch eith lle

Arddangos eich sefydliad

Mae cyfleoedd noddi ac arddangos ar gael yn ein Confensiwn. Darllenwch fwy yn ein Llyfryn Cyfleoedd Noddi ac Arddangos.
id before:15304
id after:15304