Filter the NewyddionDarlith Goffa Flynyddol Raymond Williams
22nd February 2016 by Wendy Ellaway-Lock

Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams

Roedd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn hynod falch i’r Athro Syr Michael Marmot gyflwyno Darlith Flynyddol Raymond Williams ym Mhrifysgol Caerdydd ar 9 Chwefror ar y ‘Bwlch Iechyd: Her Byd Anghyfartal’. Roeddem hefyd yn falch...Read more »

10th February 2016 by Wendy Ellaway-Lock

Ailfeddwl y Rhaglen Waith yng Nghymru

Mae Sefydliad Polisi Cyhoeddus  Cymru (PPIW) wedi cyhoeddi adroddiad a baratowyd gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith (gynt NIACE a’r Ganolfan Cynhwysiant Economaidd a Chymdeithasol) Gofynnodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg i PPIW roi cyngor...Read more »

21st January 2016 by Wendy Ellaway-Lock

Consensus builds around the skills challenges facing Wales

Adeiladu consensws ar yr heriau sgiliau sy’n wynebu Cymru Dengys cyhoeddiadau’r wythnos hon gan y Ceidwadwyr Cymreig a hefyd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig fod consensws yn cynyddu o amgylch yr heriau sgiliau sy’n wynebu Cymru. Amlinellir...Read more »

Cynghrair strategol newydd ar gyfer dysgu, sgiliau a chyflogaeth
2nd February 2015 by Wendy Ellaway-Lock

Cynghrair strategol newydd ar gyfer dysgu, sgiliau a chyflogaeth

Mae NIACE a’r the Centre for Economic and Social Inclusion yn falch i gyhoeddi cynghrair strategol newydd – dydd Llun 2 Chwefror. Bydd y bartneriaeth newydd yn torri tir newydd ar draws y sectorau dysgu, sgiliau...Read more »

5th January 2015 by Wendy Ellaway-Lock

Sgiliau ar gyfer Ffyniant 2014/15:Gwella Sgiliau Oedolion ar draws Cymru – Pecynnau Nawdd

Mae NIACE Cymru  yn falch iawn i gyhoeddi fersiwn wedi’i diweddaru o ‘Sgiliau ar gyfer Ffyniant 2014/15: Gwella Sgiliau Oedolion ar draws Cymru’. Mae cyfleoedd nawdd eang ac amrywiol ar gael gyda NIACE Cymru, o fewnbwn lefel...Read more »

31st October 2014 by Wendy Ellaway-Lock

Mae NIACE Cymru yn pryderu am doriadau i brentisiaethau

Gan ymateb i adroddiadau yn y wasg heddiw am £31 miliwn o doriad i raglenni prentisiaeth Llywodraeth Cymru, dywedodd Aaron Hill, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus NIACE Cymru: “Mae toriadau i’r gyllideb brentisiaethau yn ergyd siomedig arall...Read more »