Filter the Newyddion6th February 2017 by Wendy Ellaway-Lock

Ymateb y Sefydliad Dysgu a Gwaith i ddatganiad Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar Adolygiad Hazelkorn o Addysg yng Nghymru ar 31 Ionawr 2017

Mae Datganiad yr Ysgrifennydd Cabinet yn rhoi arweinyddiaeth a chyfeiriad teithio tuag at ymagwedd fwy cydlynol at addysg ôl-orfodol a chydnabyddiaeth a groesewir i’r angen am fynediad i addysg a hyfforddiant hyblyg gydol oes. Ein huchelgais ar...Read more »

27th January 2017 by Wendy Ellaway-Lock

“Mae Addysg Oedolion yn Newid Bywydau” – L&W yn croesawu hwb Addysg Oedolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynnydd o 13% yn nyraniad cyllid ar gyfer Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Yn dilyn y cyhoeddiad hwn, dywedodd Kay Smith, Pennaeth Ymchwil Datblygu a Pholisi y Sefydliad Dysgu a Gwaith:...Read more »

21st November 2016 by Wendy Ellaway-Lock

Dysgu er Iechyd

Gyda phwysau difrifol yn wynebu ein gwasanaeth iechyd ledled Cymru, mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cydweithio i edrych sut y gallwn weithio’n well gyda’n gilydd i ddarparu gwasanaethau sy’n...Read more »

25th October 2016 by Wendy Ellaway-Lock

Dysgu a Gwaith i Ymadawyr Gofal yng Nghmru a Lloegr

I nodi dechrau Wythnos Genedlaethol Ymadawyr Gofal, mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn lansio ffyrdd newydd i wella’r cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc sy’n derbyn gofal ac ymadawyr gofal.   Y darlun yng Nghymru   Ar...Read more »

28th September 2016 by Wendy Ellaway-Lock

Prif Weithredwr newydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith

Daw Stephen Evans yn Brif Swyddog Gweithredol y Sefydliad Dysgu a Gwaith ym mis Medi, yn dilyn ymadawiad David Hughes a benodwyd yn Brif Swyddog Gweithredol y Gymdeithas Colegau.   Dewiswyd Stephen yn dilyn proses agored...Read more »

26th September 2016 by Wendy Ellaway-Lock

Diwrnod Llythrennedd y Byd 2016

Yng Nghymru, mae bron i un plentyn o bob tri yn byw mewn tlodi ac mae lefelau llythrennedd oedolion yn is nag yn Lloegr. Mae tystiolaeth gref sy’n awgrymu mai’r ffordd orau i gefnogi plant yw...Read more »

7th April 2016 by Wendy Ellaway-Lock

Prosiect Adolygiad Gyrfa Canol-Bywyd

Mae Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gyhoeddi dyfarniad cyllid o brosiect Cynhwysiant Gweithredol Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a gyllidir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop i gyflwyno prosiect Adolygiad Gyrfa Canol-Bywyd. Yn dechrau ym mis Ionawr, bydd y prosiect...Read more »

7th April 2016 by Wendy Ellaway-Lock

Ffiniau nesaf diwygio lles

Gallwch ddarllen blog Stephen Evans, Dirprwy Brif Weithredwr (Datblygu ac Ymchwil) yma am ffiniau nesaf diwygio lles.

Addysg a hyfforddiant i oedolion yn hollbwysig yn sgil yr argyfwng dur
6th April 2016 by Wendy Ellaway-Lock

Addysg a hyfforddiant i oedolion yn hollbwysig yn sgil yr argyfwng dur

Mae dadl y prynhawn yma’n hollbwysig i ystyried sut gall Llywodraeth Cymru ymateb i’r argyfwng yn y diwydiant dur yng Nghymru. gallwch ddarllen ein hymateb i’r argyfwng yma .

4th April 2016 by Wendy Ellaway-Lock

Enillydd Gwobr Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2013

Yn parhau ar ei thaith – darllenwch stori Lynda Sullivan yma