Filter the BlogRameh O’Sullivan | ennill Gwobr Ysbrydoli! Tiwtor
30th November 2020 by Nisha Patel

Rameh O’Sullivan | ennill Gwobr Ysbrydoli! Tiwtor

Y tro cyntaf i mi ddechrau addysgu Dysgu Gydol Oes, gwnaeth poster ar wal yn dweud “Mae rhai pobl yn dysgu i fyw, rhai’n byw i ddysgu” argraff fawr arnaf. Rwy’n bendant iawn yn un o’r...Read more »

Sam Gardner – Y tair gwers iechyd meddwl a ddysgais o bandemig byd-eang.
9th October 2020 by Nisha Patel

Sam Gardner – Y tair gwers iechyd meddwl a ddysgais o bandemig byd-eang.

Mae’n 4.24 yn y bore ac mae’n debyg nad yw’r golau o sgrin fy ffôn yn fy helpu i gysgu. Mae’r ffan yn chwyrlio wrth i olau’r bore gripian drwy’r llenni. Rwy’n hollol ddeffro. Rwyf wedi...Read more »

Dysgu Dysgu Cymunedol i Oedolion yn Lockdown
24th September 2020 by Nisha Patel

Dysgu Dysgu Cymunedol i Oedolion yn Lockdown

Mae Cyrsiau’r Fro wedi bod yn brysur gyda’u brwsys paent. Aeth y Tiwtor Celf Christine Lloyd i mewn i’r categorïau “Our Wonderful NHS” a “Life after Lockdown” ar gyfer ‘Art Challenge Wales’. Mae’r paentiadau hyn yn...Read more »

Dysgu Cymraeg yn y cyfnod clo
19th August 2020 by Nisha Patel

Dysgu Cymraeg yn y cyfnod clo

Dysgu Cymraeg yn y cyfnod clo Bu cynnydd yn y niferoedd sy’n dysgu Cymraeg yn ystod y cyfnod clo, gyda miloedd mwy o oedolion yn dilyn cyrsiau gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a’i darparwyr cwrs. Roedd...Read more »

Gwersi sy’n dod i’r amlwg o’r argyfwng ar gyfer y sector ôl-16
9th July 2020 by Wendy Ellaway-Lock

Gwersi sy’n dod i’r amlwg o’r argyfwng ar gyfer y sector ôl-16

Fel pob rhan o’r system addysg, bu argyfwng Covid-19 yn her nas gwelwyd ei thebyg ar gyfer y sector addysg oedolion. Mae pob rhan o’r sector wedi wynebu heriau unigryw: p’un ai’r tebygrwydd o ostyngiad sylweddol...Read more »

Thomas Ferriday – sut beth yw ennill Gwobr Ysbrydoli!
20th January 2020 by Nisha Patel

Thomas Ferriday – sut beth yw ennill Gwobr Ysbrydoli!

Thomas Ferriday   Yn 2019 enillais Wobr Ysbrydoli! am fy llwyddiant yn dysgu a fy nghamau i gyrraedd lle’r wyf heddiw. Roedd gennyf orffennol anodd ac wedi gadael yr ysgol heb unrhyw TGAU yn ogystal â...Read more »

Wythnos Addysg Oedolion Cymru – dathlu grym addysg bellach
27th September 2019 by Nisha Patel

Wythnos Addysg Oedolion Cymru – dathlu grym addysg bellach

Er trafferthion gyda hunanhyder a gofalu am aelodau teulu, mae Rosemary Probert yn profi y gall addysg drechu rhwystrau personol Mae llawer o gamsyniadau am addysg ac un ohonynt yw mai dim ond un cynnig a...Read more »

Ymlaen, nid yn ôl
27th September 2019 by David Hagendyk

Ymlaen, nid yn ôl

Daeth mwy na 120 o ymarferwyr, dysgwyr, rheolwyr a gwneuthurwyr polisi ynghyd yng nghynhadledd addysg oedolion flynyddol Dysgu a Gwaith Cymru eleni i helpu rhoi ychydig o gig ar ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddatblygu hawl i...Read more »

Ffocws ar Gymru gyda lansio cynllun peilot Cyfrifon Dysgu Personol
18th September 2019 by David Hagendyk

Ffocws ar Gymru gyda lansio cynllun peilot Cyfrifon Dysgu Personol

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn ôl yn y ffasiwn. Yn Lloegr mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer Cyfrif Dysgu a Sgiliau £9,000, a soniodd Sajid Javid am gynlluniau tebyg yn ystod brwydr arweinyddiaeth y...Read more »

Ffocws ar Gymru gyda lansio cynllun peilot Cyfrifon Dysgu Personol
18th September 2019 by David Hagendyk

Ffocws ar Gymru gyda lansio cynllun peilot Cyfrifon Dysgu Personol

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn ôl yn y ffasiwn. Yn Lloegr mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer Cyfrif Dysgu a Sgiliau £9,000, a soniodd Sajid Javid am gynlluniau tebyg yn ystod brwydr arweinyddiaeth y...Read more »