Filter the BlogAddysg Oedolion yng Nghymru – Mark Jones
9th March 2021 by Nisha Patel

Addysg Oedolion yng Nghymru – Mark Jones

Addysg Oedolion yng Nghymru – cymhelliant ac anelu am ddyfodol gwell ond a oes rhwystrau’n dal i fod i addysg bellach ac addysg uwch? Mae Mark yn gyfarwyddwr Higher Plain Research and Education ac yn gyn...Read more »

Rhiannon Norfolk | O ddysygwr i diwtor a busnes ar yr ochr
4th February 2021 by Nisha Patel

Rhiannon Norfolk | O ddysygwr i diwtor a busnes ar yr ochr

Mae e wedi bod siwrne y allwn i fyth yn dychmygu. O benerfynu ceisio eto ar ôl i fi methu dysgu Cymraeg pan ro’n i’n trio o’r flaen i glwyed bod fy nghais am sydd fel...Read more »

Rameh O’Sullivan | ennill Gwobr Ysbrydoli! Tiwtor
30th November 2020 by Nisha Patel

Rameh O’Sullivan | ennill Gwobr Ysbrydoli! Tiwtor

Y tro cyntaf i mi ddechrau addysgu Dysgu Gydol Oes, gwnaeth poster ar wal yn dweud “Mae rhai pobl yn dysgu i fyw, rhai’n byw i ddysgu” argraff fawr arnaf. Rwy’n bendant iawn yn un o’r...Read more »

Sam Gardner – Y tair gwers iechyd meddwl a ddysgais o bandemig byd-eang.
9th October 2020 by Nisha Patel

Sam Gardner – Y tair gwers iechyd meddwl a ddysgais o bandemig byd-eang.

Mae’n 4.24 yn y bore ac mae’n debyg nad yw’r golau o sgrin fy ffôn yn fy helpu i gysgu. Mae’r ffan yn chwyrlio wrth i olau’r bore gripian drwy’r llenni. Rwy’n hollol ddeffro. Rwyf wedi...Read more »

Dysgu Dysgu Cymunedol i Oedolion yn Lockdown
24th September 2020 by Nisha Patel

Dysgu Dysgu Cymunedol i Oedolion yn Lockdown

Mae Cyrsiau’r Fro wedi bod yn brysur gyda’u brwsys paent. Aeth y Tiwtor Celf Christine Lloyd i mewn i’r categorïau “Our Wonderful NHS” a “Life after Lockdown” ar gyfer ‘Art Challenge Wales’. Mae’r paentiadau hyn yn...Read more »

Dysgu Cymraeg yn y cyfnod clo
19th August 2020 by Nisha Patel

Dysgu Cymraeg yn y cyfnod clo

Dysgu Cymraeg yn y cyfnod clo Bu cynnydd yn y niferoedd sy’n dysgu Cymraeg yn ystod y cyfnod clo, gyda miloedd mwy o oedolion yn dilyn cyrsiau gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a’i darparwyr cwrs. Roedd...Read more »

Gwersi sy’n dod i’r amlwg o’r argyfwng ar gyfer y sector ôl-16
9th July 2020 by Wendy Ellaway-Lock

Gwersi sy’n dod i’r amlwg o’r argyfwng ar gyfer y sector ôl-16

Fel pob rhan o’r system addysg, bu argyfwng Covid-19 yn her nas gwelwyd ei thebyg ar gyfer y sector addysg oedolion. Mae pob rhan o’r sector wedi wynebu heriau unigryw: p’un ai’r tebygrwydd o ostyngiad sylweddol...Read more »

Thomas Ferriday – sut beth yw ennill Gwobr Ysbrydoli!
20th January 2020 by Nisha Patel

Thomas Ferriday – sut beth yw ennill Gwobr Ysbrydoli!

Thomas Ferriday   Yn 2019 enillais Wobr Ysbrydoli! am fy llwyddiant yn dysgu a fy nghamau i gyrraedd lle’r wyf heddiw. Roedd gennyf orffennol anodd ac wedi gadael yr ysgol heb unrhyw TGAU yn ogystal â...Read more »

Wythnos Addysg Oedolion Cymru – dathlu grym addysg bellach
27th September 2019 by Nisha Patel

Wythnos Addysg Oedolion Cymru – dathlu grym addysg bellach

Er trafferthion gyda hunanhyder a gofalu am aelodau teulu, mae Rosemary Probert yn profi y gall addysg drechu rhwystrau personol Mae llawer o gamsyniadau am addysg ac un ohonynt yw mai dim ond un cynnig a...Read more »

Ymlaen, nid yn ôl
27th September 2019 by David Hagendyk

Ymlaen, nid yn ôl

Daeth mwy na 120 o ymarferwyr, dysgwyr, rheolwyr a gwneuthurwyr polisi ynghyd yng nghynhadledd addysg oedolion flynyddol Dysgu a Gwaith Cymru eleni i helpu rhoi ychydig o gig ar ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddatblygu hawl i...Read more »