Camau Nesaf at  Waith Teg yng Nghymru

17 Ionawr 2024 | 10:00am – 12:00pm | Ar-lein:  Zoom Webinar

Roedd y digwyddiad hwn yn gyfle pwysig ar gyfer trafod dyfodol arferion gwaith teg yng Nghymru.  Fe wnaethom archwilio’r heriau a’r cyfleoedd sydd o’n blaenau wrth greu amgylchedd gwaith teg a chyfiawn i bawb yng Nghymru.

Siaradwyr

Hannah Blythyn, Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol
Shavanah Taj, TUC Cymru
Ian Price, CBI Cymru
Ceri Jennings, Sparkle Cleaning
Ben Cottam, FSB Cymru
Athro Alan Felstead, Prifysgol Caerdydd
Naomi Clayton, Sefydliad Dysgu a Gwaith

 

Dal i fyny ar y digwyddiad isod

 

 

id before:13466
id after:13466