Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn cynnig amrywiaeth o fuddion cyflogeion i’r staff.

 

 • 8% o gyfraniad cyflogwr, drwy aberth cyflog.
 • Yswiriant bywyd, 3 gwaith y cyflog
 • 21 neu 25 diwrnod o wyliau blynyddol (yn dibynnu ar y swydd) ynghyd â gwyliau banc
 • Cynnydd gwyliau blynyddol gwasanaeth hir i 25 neu 27 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth (yn dibynnu ar y swydd)
 • 6 diwrnod ychwanegol  y flwyddyn (dyddiau Gras) pan fydd y cwmni ar gau, 3 ohonynt rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd
 • Llwyfan Disgownt Manwerthu ar gyfer Staff – “ychwanegion”
 • Cynllun seiclo i’r gwaith
 • 5 diwrnod ar dâl o absenoldeb Gofalwr y flwyddyn, ynghyd ag amser i ffwrdd ar gyfer dyletswyddau cyhoeddus
 • Darpariaethau hael ar gyfer amser i ffwrdd o’r gwaith yn cynnwys absenoldeb cyfeillgar i’r teulu a thâl sylweddol uwch na’r isafswm statudol ar gyfer absenoldeb rhiant, absenoldeb salwch ac yn y blaen
 • Trefniadau gweithio hyblyg rhwng y swyddfa a’r cartref
 • Cymorth gyda phrofion llygaid a sbectolau
 • Lwfans dysgu personol hyd at £200 y flwyddyn
 • Cyfleoedd dysgu, datblygu a hyfforddiant
 • Cymorth ariannol ar gyfer cymwysterau proffesiynol ac academaidd perthnasol i’r swydd (prentisiaethau, arholiadau proffesiynol ac yn y blaen)
 • Rhaglen Cymorth Cyflogeion
 • Talu am danysgrifiadau proffesiynol
id before:12697
id after:12697