Nisha Patel

Campaigns, Marketing and Communications Support

Nisha Patel is the Campaigns, Marketing and Communications Assistant at Learning and Work Institute and was employed through the Jobs Growth Wales Scheme in September 2014. Her role involves the planning and delivery of campaigns such as the Inspire! Awards, Adult Learners’ Week and Skills for Work Week. She also assists the the team at events, conferences and meetings and delivers various aspects of communications, such as social media platforms. She enjoys being a part of the team and is thrilled to be involved.

Nisha has completed an Apprenticeship in Business Administration with the view to further benefit her role within the team to further expand her knowledge, skills and career prospects. She also graduated with BSC Criminology and Sociology and has had experience in areas such as events, administration, communications, social media/website maintenance and radio work support through prior role at Diverse Cymru. Nisha also volunteered for 2 years at Victim Support providing practical and emotional support to Victims of Anti Social Behaviour and Hate Crime.

Outside of work Nisha enjoys dance, cooking/baking, films, blogging, outdoor activities and photography.10th September 2019 by Nisha Patel

Mae Ann Davies yn cyffelybu ei gwaith fel tiwtor fel teithio ar gwch. Dywedodd, “Rydyn ni gyd yn teithio gyda’n gilydd. Gall rhai fod yn well am fordwyo, eraill am rwyfo, eraill am lywio ac annog....Read more »

Sylw i John Spencer: enillydd Gwobr Ysbrydoli! Addysg Oedolion y Flwyddyn
1st February 2019 by Nisha Patel

Sylw i John Spencer: enillydd Gwobr Ysbrydoli! Addysg Oedolion y Flwyddyn

Enillodd John Spence y Wobr Newid a Chynnydd Bywyd a hefyd brif wobr Addysg Oedolion y Flwyddyn yng Ngwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion ar 6 Mehefin yng Nghaerdydd. Mae John yn parhau i sicrhau cynnydd ac ysbrydoli...Read more »

Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams 2018
18th October 2018 by Nisha Patel

Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams 2018

Cyflwynwyd Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams y Sefydliad Dysgu a Gwaith gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg. Trefnwyd y digwyddiad mewn partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru ac fe’i cynhaliwyd ar 10 Hydref 2018 yn...Read more »

Ymateb y Sefydliad Dysgu a Gwaith ar Gomisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil Cymru
18th July 2018 by Nisha Patel

Ymateb y Sefydliad Dysgu a Gwaith ar Gomisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil Cymru

Wrth i’r ymgynghoriad technegol ar y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil ddod i ben mae David Hagendyk, Cyfarwyddwr Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru yn dadlau fod angen mwy o ffocws ar bwysigrwydd dysgu gydol oes a...Read more »

Cynhadledd Hybniau Cymunedol: Cryfhau Cymunedau
6th July 2018 by Nisha Patel

Cynhadledd Hybniau Cymunedol: Cryfhau Cymunedau

Trefnwyd a chyflwynwyd y Gynhadledd Hybiau Cymunedol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 3 Gorffennaf yn y Tŷ Coch, Merthyr Tudful mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth Adeiladau Cymunedau. Nod y gynadledd oedd: Rhannu cyfraniadau ystod o...Read more »

Bwrdd Crwn ESOL: Llunio dyfodol darpariaeth ESOL yng Nghymru
9th March 2018 by Nisha Patel

Bwrdd Crwn ESOL: Llunio dyfodol darpariaeth ESOL yng Nghymru

Er mwyn herio a chefnogi Cymru Uchelgeisiol sy’n Dysgu, cynllun gan Lywodraeth Cymru, fe lansiodd Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru gyfres o gyfarfodydd bwrdd crwn i roi goleuni ar feysydd polisi nad ydynt bob amser yn...Read more »

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2018
2nd March 2018 by Nisha Patel

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2018

Mae ymchwil newydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith a gafodd ei ryddhau cyn yr Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, yn awgrymu bod un o bob pump o gyflogwyr prentisiaid yn ansicr o’r rheolau ynghylch cyflogau prentisiaid. Mae canfyddiadau...Read more »

Ddysgu Troseddwyr: “Bywyd yn Nhir Neb”
6th February 2018 by Nisha Patel

Ddysgu Troseddwyr: “Bywyd yn Nhir Neb”

Cynhaliodd Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru ddigwyddiad Bwrdd Crwn Troseddwyr ar 31 Ionawr yn Abertawe, fel rhan o’n cyfres bwrdd crwn Uchelgeisiol a Dysgu i Bawb. Mae David Hagendyk, Cyfarwyddwr Cymru, yn dilyn lan gyda’r darn...Read more »

Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams
10th January 2018 by Nisha Patel

Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams

Cyflwynwyd Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams y Sefydliad Dysgu a Gwaith gan yr actor ac ymgyrchydd Michael Sheen. Trefnwyd y digwyddiad mewn partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru ac fe’i cynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2017. Mae...Read more »

Cyflogadwyedd a Sgiliau: Pum pwynt cychwynnol ar sut i adeiladu cymdeithas fwy cynhwysol
5th December 2017 by Nisha Patel

Cyflogadwyedd a Sgiliau: Pum pwynt cychwynnol ar sut i adeiladu cymdeithas fwy cynhwysol

Yr wythnos hon bydd Dysgu a Gwaith Cymru yn cynnal y Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau blynyddol. Mae’n deg dweud fod yr amseriad yn dda. Byddwn yn clywed gan Remploy am ddechrau Rhaglen Gwaith ac Iechyd Cymru...Read more »