• 2016

    Sefydliad Dysgu a Gwaith

    Yn dilyn cyfnod o gydweithio mewn partneriaeth strategol, bydd NIACE (Lloegr a Chymru) a CESI yn uno i ffurfio’r Sefydliad Dysgu a Gwaith gyda David Hughes, cyn Brif Weithredwr NIACE yn Brif Swyddog Gweithredol a Dave Simmnds OBE, cyn Brif Swyddog Gweithredol CESI, yn gyfarwyddwr.
  • 1985

    NIACE Cymru

    ODan enw gwreiddiol Pwyllgor Cymru NIACE, sefydlwyd NIACE Cymru yn 1985 i gynghori’r Swyddfa Gymreig, Cydbwyllgor Addysg Cymru, NIACE a darparwyr addysg oedolion yng Nghymru. Mae NIACE Cymru yn rhoi cydnabyddiaeth neilltuol i’r ffyrdd y mae diwylliant Cymru a’r Gymraeg yn effeithio ar addysg oedolion yng Nghymru.