Adnoddau Wythnos Dysgwyr Oedolion

newsletter header for sept newsletter.PNG - 2

Disgwylir i Wythnos Dysgwyr Oedolion gael ei chynnal rhwng 20 – 26 Medi 2021.

Ymunwch â’n hymgyrch a’n partneriaeth ledled Cymru sy’n eirioli dysgu gydol oes, iechyd a lles a dilyniant gyrfa – cyfle am ail gyfle. Sylw i straeon uchelgeisiol i ysbrydoli eraill i ystyried dysgu, datblygu sgiliau newydd a dechrau o’r newydd fel opsiwn. Codi ymwybyddiaeth o ddysgu oedolion a rhannu’r buddion sy’n gallu newid bywyd.

Dadlwythwch ein pecyn cymorth ymgyrch Wythnos Dysgwyr Oedolion

Download
id before:8533
id after:8533