Filter theRaymond Williams ac ‘addysg ddefnyddiol’: beirniadaeth a dathliad
4th February 2021 by Nisha Patel

Raymond Williams ac ‘addysg ddefnyddiol’: beirniadaeth a dathliad

Mae Darlith Goffa Raymond Williams eleni yn nodi dau achlysur arbennig yng nghalendr 2021 – canrif yn hanes y Sefydliad Dysgu a Gwaith gyda chreu Sefydliad Prydeinig Addysg Oedolion yn 1921, a chanmlwyddiant geni y nofelydd,...Read more »

Ystadegau Marchnad Lafur Cymru – Awst 2020
11th August 2020 by Wendy Ellaway-Lock

Ystadegau Marchnad Lafur Cymru – Awst 2020

Mae’r papur gwybodaeth hwn yn gosod y dadansoddiad o ystadegau marchnad lafur yr ONS ar gyfer Cymru, a gyhoeddwyd fore 11 Awst 2020. Mae’r data yn cynnwys nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau hyd at fis...Read more »

Ystadegau Marchnad Lafur Cymru – Mehefin 2020
17th June 2020 by Nisha Patel

Ystadegau Marchnad Lafur Cymru – Mehefin 2020

Mae’r papur gwybodaeth hwn yn cyflwyno dadansoddiad o ystadegau marchnad lafur y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS)  ar gyfer Cymru, a gyhoeddwyd fore 16 Mehefin 2020. Mae’r data yn cynnwys y nifer yn hawlio budd-daliadau hyd at...Read more »

Cymru yn wynebu argyfwng diweithdra gyda un ym mhob pump o swyddi mewn ‘sectorau cau i lawr’
24th April 2020 by David Hagendyk

Cymru yn wynebu argyfwng diweithdra gyda un ym mhob pump o swyddi mewn ‘sectorau cau i lawr’

Mae dadansoddiad newydd yn dangos fod Cymru yn wynebu argyfwng swyddi yn dilyn y pandemig gyda rhagolygon y bydd diweithdra yn fwy na’r lefel a welwyd yn y dirwasgiad diwethaf, gydag effaith neilltuol o ddifrifol ar...Read more »

Ffocws ar Gymru gyda lansio cynllun peilot Cyfrifon Dysgu Personol
18th September 2019 by David Hagendyk

Ffocws ar Gymru gyda lansio cynllun peilot Cyfrifon Dysgu Personol

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn ôl yn y ffasiwn. Yn Lloegr mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer Cyfrif Dysgu a Sgiliau £9,000, a soniodd Sajid Javid am gynlluniau tebyg yn ystod brwydr arweinyddiaeth y...Read more »

Pobl ifanc yn ardaloedd tlotaf Cymru yn dal i gael eu gadael ar ôl yn dilyn dau ddegawd o ddatganoli
24th May 2019 by David Hagendyk

Pobl ifanc yn ardaloedd tlotaf Cymru yn dal i gael eu gadael ar ôl yn dilyn dau ddegawd o ddatganoli

Mae’r ‘Mynegai Cyfle Ieuenctid’ yn dangos gwahaniaethau llwm mewn deiliannau addysg a chyflogaeth ar gyfer pobl ifanc ar draws Cymru. Mae’r addysg a’r cyfleoedd cyflogaeth y gall pobl ifanc yng Nghymru eu disgwyl yn dal i...Read more »

Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams 2018
18th October 2018 by Nisha Patel

Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams 2018

Cyflwynwyd Darlith Goffa Flynyddol Raymond Williams y Sefydliad Dysgu a Gwaith gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg. Trefnwyd y digwyddiad mewn partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru ac fe’i cynhaliwyd ar 10 Hydref 2018 yn...Read more »

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2018
16th August 2018 by Wendy Ellaway-Lock

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2018

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion yn ddigwyddiad blynyddol a gaiff ei gydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill, yn cynnwys y Brifysgol Agored yng Nghymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol...Read more »

Cynhadledd Hybniau Cymunedol: Cryfhau Cymunedau
6th July 2018 by Nisha Patel

Cynhadledd Hybniau Cymunedol: Cryfhau Cymunedau

Trefnwyd a chyflwynwyd y Gynhadledd Hybiau Cymunedol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 3 Gorffennaf yn y Tŷ Coch, Merthyr Tudful mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth Adeiladau Cymunedau. Nod y gynadledd oedd: Rhannu cyfraniadau ystod o...Read more »

Yn gyfle gwych gymryd cam yn ôl i fyd addysg
21st June 2018 by Wendy Ellaway-Lock

Yn gyfle gwych gymryd cam yn ôl i fyd addysg

Yr wythnos hon, bydd cannoedd o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws Cymru i ddathlu’r Wythnos Addysg Oedolion. Mae’r wythnos, sef y 27ain Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru, yn cael ei threfnu gan Sefydliad Dysgu...Read more »