Gweithio yn y Sefydliad Dysgu a Gwaith

Rydym yn sefydliad ymchwil a datblygu annibynnol sy’n ymroddedig i hyrwyddo dysgu gydol oes, cyflogaeth lawn a chynhwysiant. Mae ein ffocws ar y cwestiynau mawr. Sut mae helpu mwy o bobl i ddod o hyd i waith ac adeiladu gyrfaoedd mewn marchnad swyddi sy’n newid? Sut fyddwn ni’n helpu pobl i ddod yn ddinasyddion egnïol a gweithgar? A sut wnawn ni hyn i gyd ar amser pan o gyfyngiadau ar gyllid cyhoeddus? Fel deiliad dyfarniad Arian Buddsoddi mewn Pobl, mae gennym hefyd ymrwymiad i ddatblygu staff a chyfle cyfartal ym mhob agwedd o’n gwaith.

Swyddi Gwag yn y Sefydliad Dysgu a Gwaith

Pennaeth Ymchwil