Gwella'r system

Partneriaeth Grundtvig: Dysgu i Drechu Tlodi

Mae’r adroddiad hwn yn ganlyniad prosiect Partneriaeth Dysgu Grundtvig a ddaeth ag wyth partner ynghyd i alluogi rhannu arfer ar addysg, hyfforddiant a sgiliau fel dull o drechu tlodi. Oherwydd bod cyllid y prosiect yn gyfyngedig,...

Read more »

Yr Her Ôl-16

Mae ‘Yr Her Ȏl-16’ yn ddogfen a gynhyrchwyd gan NIACE Cymru yn y cyfnod cyn yr etholiadau i’r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016 yn dangos yr heriau sy’n dal i wynebu addysg oedolion. Mae ‘Sgiliau ar gyfer...

Read more »