Yr Her Ôl-16

Mae ‘Yr Her Ȏl-16’ yn ddogfen a gynhyrchwyd gan NIACE Cymru yn y cyfnod cyn yr etholiadau i’r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016 yn dangos yr heriau sy’n dal i wynebu addysg oedolion. Mae ‘Sgiliau ar gyfer Ffyniant: Gweledigaeth ar gyfer 2020’ yn cynnig atebion i lawer o’r materion yn y ddogfen.