Pecyn cymorth ar gyfer ymarferwyr a rheolwyr sy’n gweithio gyda phobl o gymunedau du a lleiafrif ethnig mewn addysg oedolion

Mae’r pecyn cymorth hwn yn anelu i gefnogi darparwyr addysg oedolion, yn cynnwys rheolwyr cwricwlwm, darlithwyr a thiwtoriaid wrth ystyried y ffordd fwyaf effeithiol iddynt weithio gyda dysgwyr o gymunedau du a lleiafrif ethnig.