Partneriaeth Grundtvig: Dysgu i Drechu Tlodi

Mae’r adroddiad hwn yn ganlyniad prosiect Partneriaeth Dysgu Grundtvig a ddaeth ag wyth partner ynghyd i alluogi rhannu arfer ar addysg, hyfforddiant a sgiliau fel dull o drechu tlodi.

Oherwydd bod cyllid y prosiect yn gyfyngedig, ni chafodd y ddogfen ei chyfieithu i bob iaith Ewropeaidd (yn cynnwys y Gymraeg). Dim ond yn Saesneg mae’r ddogfen ar gael.